Header Content

Злоупотреба на службена должност на судијата Солтир Ташков

НАРАЧАНИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСУДИ ДО СУДИЈА ВО ОБИД ЗА КРАЖБА НА 2.000.000 ЕВРА

ПРОТИВЗАКОНСКИ, НАСПРОТИ СИТЕ ДОКАЗИ, НАСПРОТИ ВЕШТАЧЕЊЕ ОД БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА, КОРУМПИРАН СУДИЈА ПОТПИШУВА КРИМИНАЛНИ ПРЕСУДИ „ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА Р.М.“

Овој вебсајт има за цел да го прикаже во јавноста бесрамното и противзаконско делење на НАРАЧАНИ СУДСКИ ПРЕСУДИ преку судијата Солтир Ташков од Основниот суд во Штип. Случајот е целосно документиран и објавен на овој вебсајт со цел да укаже на противзаконското донесување на судски одлуки на судијата Солтир Ташков. Наспроти сите законски одредби, наспроти сите материјални докази и Вештачења, наспроти укажувања од Апелациониот суд во Штип, судијата Солтир Ташков донесува на ДВА ПАТИ ПРЕСУДА со видна ПРИСТРАСНОСТ И ЗАВИСНОСТ КОН ЕДНАТА СТРАНКА-тужителот, се со цел НЕЗАКОНСКИ да и овозможи да се стекне со значителна материјална корист од скоро 2.000.000 ЕВРА, а на тужените да им нанесе значителна штета.

ЛИНК ДО СИТЕ ПРЕТСТАВКИ ЗА ГРУБО КРШЕЊЕ НА ЗАКОНОТ

ПРАВДАТА ДОАЃА ПОЛЕКА, НО СИГУРНО - НИЕ ГРАЃАНИТЕ НЕМА ДА ДОЗВОЛИМЕ ДА БИДЕМЕ ОБЕСПРАВЕНИ И ОШТЕТЕНИ ОД ВАШИТЕ НЕЗАКОНСКИ ПОСТАПКИ СУДИЈА ТАШКОВ


КОЛКУ ПАРИ ВРЕДИ СЛОБОДНОТО СУДСКО УВЕРУВАЊЕ - СУДИЈА ТАШКОВ?

Злоупотреба на службена положба

Службено лице кое со искористување на својата службена положба или овластување, ќе прибави за себе или за друг значителна корист или на друг ќе му нанесе значителна штета,ќе се казни со затвор од најмалку три години.

Небулози скриени зад слободно судско уверување

Судијата Солтир Ташков во своите пресуди дава такви небулози, што дозволува да толкува по свој календар колку е временски период од 5 години?! Со поголема доказна сила зема Извештај наспроти документ од Централен Регистар на Р.М.?!

Претставки кон извршување на кривично дело

Претставки до Републички Судски Совет за ГРУБО кршење на Законите. Извадоци за претходни Пресуди на Врховен суд на Р.М. во исти случаеви на Злоупотреба на службена должност.